Nasze projekty Email

I „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 2018.


Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018 otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 31700 zł.


Każda książka zakupiona z tych środków została opatrzona informacją: Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

II „Po Naszymu czyli Po Śląsku” - 2017.

 

Zadanie „Po Naszymu czyli Po Śląsku” realizowane jest w ramach programu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna 2017”. Celem zadania jest zapoznanie młodego pokolenia Ślązaków z zanikającą kulturą Górnego Śląska oraz przypomnienie rodzinnej śląskiej gwary jako wartości kulturowej, a także ocalenie od zapomnienia i utrwalenie w pamięci ciekawych lokalnych historii. Zadanie adresowane jest dla wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z mikołowskich szkół i przedszkoli, poprzez organizację 10 spotkań z Markiem Szołtyskiem – pisarzem, dziennikarzem, felietonistą, podróżnikiem i historykiem specjalizującym się w dwóch dziedzinach: kultura chrześcijańska i kultura regionalna. Dla młodzieży i dorosłych zorganizowano V edycję konkursu „Napiszmy to po naszymu”.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18000 zł.

 

III. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - 2017.

 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie pozyskała 31700 zł.