Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT Email

Od pięciu lat Biblioteka dysponuje 17 stanowiskami komputerowymi, z bezpłatnym dostępem do Internetu. Z pozyskanych środków przygotowaliśmy również stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku kupując sprzęt i oprogramowanie – multilektor SARA, czytak, monitor brajlowski, oprogramowanie ADOBE FINE READER, oprogramowanie powiększające ekran Magic, oprogramowanie czytające Jaws, syntezatory mowy Loquendo i Speak II. Biblioteka organizuje bezpłatne szkolenia z obsługi komptera, korzystania z Internetu . Możemy uczyć się w grupie lub indywidualnie. Zapraszamy przez cały rok wszystkich zainteresowanych.

 

W sierpniu 2012 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie zostało uruchomione stanowisko komputerowe  przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.  Komputer z dostępem do Internetu zaopatrzony jest w oprogramowanie powiększające ekran Magic  i czytające Jaws oraz syntezatory mowy Loquendo i Speak II. Komputer z oprogramowaniem pozwala osobom z dysfunkcją wzroku powiększać informacje (m. in. dane tekstowe i graficzne) i programy znajdujące się na ekranie. Jednocześnie program czytający umożliwia poprzez słuchawki odsłuchanie nie tylko komunikatów komputera, ale także całych stron internetowych i dokumentów. Komputer został zaopatrzony również w monitor brajlowski ułatwiający czytanie i pisanie osobom korzystającym z tego języka.
Stanowisko zaopatrzone jest w  urządzenie lektorskie „SARA” –  skaner, który sczytuje dokumenty oraz całe książki. Doskonale radzi sobie z tekstami drukowanymi – pozwala także na zapis zeskanowanych materiałów na płycie CD. Ponadto urządzenie lektorskie obsługuje pliki zapisane w postaci PDF i dokumentów tekstowych. Czytelnicy mogą także korzystać w naszej Bibliotece z niewielkiego, lecz bardzo przydatnego „Czytaka” . Jest to urządzenie wielkości telefonu komórkowego, pozwalające na odsłuchanie książek i dokumentów zapisanych w postaci plików tekstowych i dźwiękowych.
Stanowisko dla osób niewidomych i niedowidzących powstało w ramach zadania „Jedna biblioteka – wiele możliwości”  realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mikołowie  w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program „Rozwój infrastruktury kultury” priorytet „Infrastruktura kultury” .  Na zakup stanowiska komputerowego dla osób niewidomych i słabowidzących Biblioteka otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20 000 zł. Całkowity koszt zadania to 26 800 zł.

Stanowisko dla osób niewidomych i słabowidzących

Multilektor "SARA"

Program powiększający i monitor brajlowski

 

Czytak Plus