Konkurs: „ŚWIAT WIERSZY JULIANA TUWIMA ” Email

Nowy konkurs dla dzieci w Bibliotece

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI
„ŚWIAT WIERSZY JULIANA TUWIMA ”

§ 1
Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mikołowie.

§ 2
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, przedszkolaków w wieku 5-6 lat

§ 3
Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do jednego z wybranych wierszy Juliana Tuwima: Pan Maluśkiewicz i wieloryb;
O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci;
W aeroplanie


§ 46
Cele konkursu:
1. Popularyzacja poezji dla dzieci.
2. Zainteresowanie dzieci światem poezji i książki dla dzieci. 
3. Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci.
4. Upamiętnienie Roku Juliana Tuwima ogłoszonego przez Sejm RP.

§ 5
Sposób przeprowadzenia konkursu:
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w konkursie plastycznym zgodną z tematyką konkursu, wykonaną kredkami na papierze wielkości A4.

§ 6
Miejsce i termin składania prac oraz rozwiązania konkursu:
1. Prace (podpisane na odwrocie – imię i nazwisko, instytucję opiekuńczą, opiekuna i wiek dziecka, tytuł wiersza, do którego stworzono ilustrację) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową  należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów. Prace będą przyjmowane do 15 listopada 2013 roku.
2. Rozwiązanie konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora. O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora konkursu. .
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
4. Najlepsze prace zostaną przedstawione na wystawie.
5. Prace uczestników konkursu nie podlegają zwrotowi po zakończeniu procedury konkursowej. Złożone prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich w swojej działalności biblioteczno-oświatowej (m. in. lekcje biblioteczne, wystawy itd.).

§ 7
Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

 

POBIERZ KARTĘ

 

https://www.dropbox.com/s/hcpjj0i6rnm4yz6/karta.doc