BIP: Misja Biblioteki Email

 

Misja Biblioteki

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie jako samorządowa instytucja kultury działa na rzecz społeczności lokalnej miasta Mikołowa.

Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców na wszystkich poziomach wiedzy poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów regionalnych.

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej pragniemy w sposób profesjonalny, efektywny zaspakajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Cele wynikające z misji Biblioteki zamierzamy osiągnąć poprzez:
- podnoszenie jakości świadczonych usług i poszerzenie ich zakresu,
- dbanie o stały rozwój zatrudnionych w Bibliotece pracowników,
- realizację programu budowania społeczeństwa informacyjnego,
- doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego.
Zamierzamy stworzyć Bibliotekę nowoczesną, przyjazną dla użytkowników, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją. Systematyczne badanie potrzeb i oczekiwań mikołowian pozwoli zrealizować założone cele.

 

http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=684