Dobry Klimat dla Rodziny Email

 

Sosnowiec (Kategoria 1 – Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi), gmina Wisznice (Kategoria 2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych) i Darłowo (Kategoria 3 – Samorząd przyjazny seniorom) są laureatami III. edycji konkursu dla samorządów "Dobry Klimat dla Rodziny". Nagrodę specjalną otrzymał Stargard Szczeciński.


Gmina Mikołów, która zgłosiła do konkursu Akademię Rozwoju Osobistego realizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mikołowie znalazła się wśród 4 nominowanych w kategorii 2. Wyrównywanie Szans Edukacyjnych (w tej kategorii nadesłano 77 wniosków). Nominację w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odebrała w dniu 15.05.2015 r.  dyrektor naszej Biblioteki - Bożena Holeczek.